PARKERING VED BØRNEHAVEN:

Parkering skal ske i højre side af vejen i kørselsretningen. Skal du i denne forbindelse vende bilen, er det vigtigt at du ikke bruger naboernes indkørsler til dette. Det er de nemlig trætte af. Find et mere egnet sted, eller kør en lille omvej til børnehaven, så ”snuden” stikker den rigtige vej. Parkering skal ske i de indrettede båse, og du må ikke spærre for selve indkørslen til hovedlågen. Det er nemlig en brandvej. Du skal være opmærksom på sikker ind – og udstigning af bilerne. Det vil sige, at du bl.a. skal være opmærksom på biler og cykelfærdslen på cykelstien mellem parkerings båsene og fortovet.

Naturbørnehaven ”Den røde skole” er en miljøbevidst børnehave. Derfor er det naturligt at du slukker bilen, når du forlader den. Det er både godt for miljøet og det sikreste for alle parter. Det er i øvrigt ikke lovligt at forlade bilen, uden at sikre den.