Hvordan er man dyrepasser til marsvin, kaniner, afrikanske kæmpesnegle og vandrende pinde, snog samt ildbugsalemander:

Hvilket foder skal dyrene have.

Hvordan holdes der rent i burene.

Kendskab til de forskellige dyr, deres levevis, adfærd.

Hvordan omgås man dyrene.

Hvor kommer dyrenes mad fra - herunder høst og opbevaring af foder.

 

ÅRSPLAN 2020

 

 

Igennem hele året har vi særligt fokus på vores dyrehold.

 

Januar – februar – marts – april:

Læreplanstema/Kompas: Krop, sanser og bevægelse.

Grønne Spirer tema:           Bondegårdsdyr.

 

Januar – Februar 2020;

Fastelavn - alle grupper er i år forskellige bondegårdsdyr.

Vi har fokus på Kompas tema og Grønne spirer tema ved at arbejde med fakta-viden og læring om de enkelte dyr, selvfølgelig tilpasset børnenes alder og interesse.

Vi laver teater, fagtesange, bevægelseslege samt rim/remser om dyrene. Vi arbejder med finmotorik og kreativitet omkring børnenes udklædning som dyrene: Ged, Gris, Høne, Ko.

 

Marts - April 2020;

Vi arbejder med Kompas temaet gennem yoga samt bevægelseslege.

Vi arbejder med Grønne Spirer gennem naturlege og vi skal have fokus på bæredygtighed og plastik.

 

Vi laver helteyoga, bevægelseslege og tager afsæt i naturlege.

I marts og i april er vi sammen nysgerrige på affald og bæredygtighed. Vi skal ud i naturen og samle affald. Vi er en del af Danmarks naturfredningsforenings affaldsindsamling.

I år med fokus på at befri naturen for plastik, og vi skal tælle den plastik, vi indsamler.

 

Maj – Juni – Juli – August:

Læreplanstema/Kompas: Natur og udeliv.

Grønne Spirer tema: Krible-krable, fra jord til bord og fuglenes mad.

 

Maj – juni 2020;

Vi skal traditionen tro være dyrepassere til haletudser og sommerfuglelarver. Vi skal have fakta viden om disse dyr og ud i naturen med udstyr og se om vi kan finde dem. Vi skal passe dem i børnehaven og følge udviklingen fra frøæg- haletudse- haletudse med ben – lille frø. Fra sommerfuglelarve- puppe- smuk sommerfugl. Vi sætter dem tilbage i naturen og siger tak for deres tid i børnehaven.

Vi planter i vores højbede, passer, vander og følger planterne gro. Vi øver os i at vente med at smage til det er helt klar.

 

 Juli - august 2020;

Vi arbejder med, fra jord til bord med fokus på fuglenes mad – Hvad har vi sået som kunne være fuglemad? Hvordan høster vi det? Hvordan opbevarer vi det, så der er mad til fuglene i vintermånederne? Vi skal blandt andet arbejde med materiale fra Ramasjang om fugle.

 

September – oktober– november – december:

Læreplanstema/Kompas: Kultur, Æstetik og Fællesskaber.

Grønne Spirer tema: Årstidens traditioner.

 

September – oktober 2020;

Vi skal høre og lære om høst traditioner gennem tiden – er der mon specielle traditioner for vores landsdel? Hvad kan man/vi høste? Hvad bruger man det høstede til? Kan vi lave noget af det høstede?

 

November – december 2020;

Vi slutter året med at lærer om nisser: Skovnisser, bynisser, gårdnisser mv.

Vi skal traditionen tro i skoven sammen med vores naturvejleder og ”nisseolog” Lykke og selvfølgelig på bedsteforældredag i Hamborgskoven.

 

Årsplanen rummer også mange spændende forældreoplevelser/opgaver som i løbende vil blive orienteret om.