Alsidig personlig udvikling:

Naturen kan betragtes som et mulighedsrum med plads til mangfoldige aktiviteter og pædagogisk samspil. Dette samspil sker med både natur, kammerater og pædagoger. Børnene vil ustandselig afprøve hidtidige erfaringer og rækkevidden af nye handlemuligheder

Sociale færdigheder:

Naturen giver plads til andre former for fællesskaber end de, der normalt er plads til inden døre. I det fri har børnene mulighed for at veksle mellem det at gå på opdagelse, snakke, spæne afsted, hvile sig, tage en voksen i hånden eller stille betragte de andre børn i leg. Børnene kan selv vælge mellem høj aktivitet og stille være, og dermed er det letter for dem at opnå både fysisk velvære og følelsesmæssig balance.

Sprog:

det befordrer samtale med børn at gøre noget sammen og have fælles oplevelser. Konkrete erfaringer nære sproglig udvikling. Vi får behov for at benævne, beskrive og holde rede på de mange indtryk. Vi spørger og samtaler. Og det bliver meningsfyldt at kende ord og forstå begreber.

Krop, bevægelse og sundhed:

Gennem sansning og aktivitet lære børn sig deres krop at kende. Motorisk og sanselig udfordringer er derfor en forudsætning for udvikling af børns kropsbevidsthed og rumfornemmelse. Naturen udgør med sine bakker, træer, grøfter, sandstrande, blæst og bølger et sandt motorikrum. Viden og erfaring indlejres i krop og sanser. hermed kan barnet i naturen erobre såvel verden som sin egen krop.

Natur og naturfænomener:

Nye verdener åbner sig, når børn får lov at bruge redskaber såsom lup, ketsjer, graveske, lommelygte eller magnet. Det kan vække børns undren at se en bønne, der spirer eller et dyrekranie blive renset for hud og hår. Når vi voksne går engageret ind og viser naturfænomener opmærksomhed, vil børns nysgerrighed uvilkårligt blive stimuleret, så deres interesse for natur og naturvidenskab kan vækkes og udvikles. Ved at få rige oplevelser erhverver børn sig fremragende "hukommelsesknager" , som de senere i livet kan hænge mere faglig viden på på.

Kulturelle udtryksformer og værdier:

Vi kan se børn i naturen lægge pinde og sten i mønstre, tegne i sandet, indrette smukke hjem til dyr, dufte til planter, pynte sig med blomster, blæse mælkebøttefrø, afprøve skovens akustik med lyde, højtideligt begrave en mus, digte fantasifulde historier. Naturens mangfoldighed af elementer og materialer kan anvendes og udformes. Naturen tilbyder aktiviteter der fastholder en stor mangfoldighed af kulturelle udtryksformer:: Sange, lege, rim, rytmer, remser, gåder, sagn og myter. Naturen kan opleves som et møde med dybere værdier. Man kan have store og smukke som dystre og farlige følelser. Grundlæggende livstemaer kan syntes håndgribelige.