Velkommen

Børnehavestart
Vores nye børn skal være fyldt 2 år og 10 måneder.
De kan blive gående i børnehaven til det år, de skal begynde i skolens børnehaveklasse. I Guldborgsundskole starter man i skole første April det år man fylder 5. Vi ligger i Sundskolens skoledistrikt. .
 
Når Jeres familie har fået tilbudt plads hos os, og I har sagt ja, skal I ringe til os på tlf. 5485 4980.
Vil vil aftale en tid, der passer til en grundig rundvisning og snak om barnets børnehave start.
 
Det kan være svært at skulle begynde et nyt sted med fremmede voksne og børn og nye store fysiske omgivelser. Det er derfor vigtigt, at I forældre er opmuntrende og positive i denne fase. I er velkomne til at blive i børnehaven de første "nye" dage. Det er fint at bruge nogle omsorgsdage på indkøringen, så dagene ikke bliver for lange for barnet.
Fortvivl ikke, hvis Jeres barn er ked af det ved de første afleveringer. Det er kun en naturlig reaktion, og med personalets støtte og omsorg holder gråden heldigvis snart op. I må meget gerne ringe og høre, hvordan det går.
AFLEVER ALTID BARNET TIL EN VOKSEN.
 
Vi håber, vore informationer er fyldestgørende, i hvert tilfælde for en stund. Der er selvfølgelig mange flere spørgsmål, I vil søge besvaret, og med den daglige kontakt mellem jer forældre og personalet, vil I kunne få svar.
Vi glæder os til et godt og positivt samarbejde og til at se Jeres børn gro og trives.
VELKOMMEN TIL DEN RØDE SKOLE