Værdigrundlag

Naturen er det centrale omdrejningspunkt, således at børnenes hverdag tager udgangspunkt i naturen og årets gang. Det daglige udeliv giver børnene gode natur- og sansemæssige oplevelser. Vi giver børnene mulighed for at udvikle sig til glade, nysgerrige, problemløsende, selvstændige, trygge, harmoniske og sociale mennesker.

 

GRØNT VÆRDIGRUNDLAG:

Sunde børn med røde kinder og snavsede fingre. Nysgerrige voksne, der oplever og undres med børnene.

Vores værdigrundlag tager udgangspunkt i naturen og naturens sammenhænge for herigennem at udvikle børnene og give dem et godt rigt livsgrundlag.  Vi arbejder målrettet ud fra årstiderne og bruger Grønne Spirer (friluftsrådets grønne mærkningsordning) som inspirationskilde. Vi rører os og er aktive. I naturen styrkes børns muskler, smidighed, balance og fornemmelse for rum. Børn får bedre motorik, når de bevæger sig på et ujævnt underlag. Vi bruger sanserne, undersøger, observerer, undres og tager på eventyr og opdagelsesrejser i den nære natur, på legepladsen, i samværet med vores dyr, i skoven, ved vandet m.v. Børnenes fantasi og oplevelser styrkes i naturen. Udelivet styrker koncentrationsevnen og er med til at give harmoniske og kreative børn. Vi prøver vores grænser af og møder spændende dyr og sjove udfordringer.