Uddannelsesplan

for

Pædagogstuderende/PAU-studerende

i

Børnehaven”den røde skole”

 

Uddannelsesplan for studerende i børnehaven”den røde skole”

Børnehaven ”den røde skole” har plads til 65 børn i alderen 2,10 – 6 år fordelt på 4 grupper. Hovedhuset har 3 grupper blåmejserne,Pilehytten og Rævehulen. I tilknytning til Hovedhuset findes endnu tilbygning hvor Hytten erog vi arbejder i åbent plan. I hovedhuset er der musik – massage – maling- klippe/klistre – spil mm. Rævehulen er normeret til 5 børn med særlige behov. I børnehaven er vi 11 fastansatte. I perioder har vi folk i løntilskud og i forskellige praktikker.

Som studerende vil man i hele praktikperioden være fast tilknyttet en af børnegrupperne.

Hvad er vores forventninger til dig som studerende:

Forbesøg:

*præsentation af huset og personale herunder traditioner, møder, regler, sygemelding, raskmelding og pædagogiske retninger.

*rundvisning

*møde vejleder

*få udleveret mødetider og datoer for relevante møder

*medbringe forventningsbeskrivelse

Forventninger til dig:

 • At du besøger institutionen inden du starter i praktik

 • At du laver et opslag om dig selv, både til hovedhuset og hytten

 • At du fører logbog

 • At du forholder dig til stedets beslutninger og regler

 • At du har lyst til at afprøve forskellige aktiviteter med børnegrupper, så du herigennem får afprøvet dig selv som den der står for diverse aktiviteter

 • At du møder til tiden

 • At du laver dagsorden til vejledningstimerne og er medansvarlig for at de bliver holdt

 • At du deltager aktivt og er loyale overfor børn, forældre og personale i hverdagen

 • At du udviser engagement i hverdagens rytme og udviser situationsfornemmelse

 • At du deltager aktivt på personalemøder

 • At du anvender og udvikler din teoretiske viden

 • At du samarbejder og bidrager til helheden

 • At du stiller spørgsmål og reflektere over det pædagogiske arbejde

 • At din mobil bliver i din garderobe og kun benyttes når du har pause.

 • At du er bekendt med institutionens rygepolitik

 • Påklædning efter årstiden

 

 

Forventninger til vejlederen:

 • At vejlederen er pædagoguddannet/pau uddannet

 • At vejlederen møder forberedt og engageret

 • At vejlederen er åben, støttende og vejledende

 • At vejlederen er medansvarlig for at vejledningstimerne bliver holdt og vil fremgå af mødeplanen

Forventninger til pædagog studerende i 1.praktikperiode og PAU-studerende:

 • Deltage aktivt i det daglige samspil med børn og voksne

 • Trænes i iagttagelse og beskrivelse af korte pædagogiske forløb

 • Udvikler refleksion over egne pædagogiske holdninger

Vejledningstimerne:

 • Vi tilstræber ugentlig vejledning

 • Ved sygdom, ferie, hjemkald udgår timerne

 • Vi opfatter også personalemøder som en del af vejledningstimerne

 • Den studerende og vejlederen samler op på ugen der er gået

 • Gennemgang af børn

 • Hvad sker der fagligt på indkaldene

 • Problematikker vi skal tage højde for

 • Pædagogiske lærerplaner

 • Tværfagligt samarbejde

 • Løbende drøftelse af praktikdokument og læringsmål

 • Supervision, refleksion over egne handlinger og forudsætninger