Årsplan

Fælles arrangementer over året:2 forældremøder (forår og efterår)1 konsultation for nye børn (ved særlige forhold dog flere)1 konsultation for kommende skolebørn1 brobygning møde fra børnehaven til forårs SFO1 sommerfest arrangeret af bestyrelsen og personale

1 bedsteforældredag på nissejagt i Hamborgskoven.
1 eller 2 arbejdslørdage i løbet af året for børn og forældre.

 Vi arbejder med forskellige temaer i løbet af året b.la. med udgangspunkt i tradioner, men også med udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer og kommunens indsatsområder. Vi har som regel 2 årlige musikforløb og forsøger at lave det ene udendørs. Desuden har vi masser af udendørs aktiviteter dagligt.

Derudover  tager vi udgangspunkt i årets gang og ser hvad de forskellige årstider byder på af dyr, planter, krible krable og natur fænomener. På hjemmedage inddrager vi naturen i leg og kreative aktiviteter. Vi laver forløb hvor vi bla besøger vandhuller på nogle af vores faste tilholdssteder, spejder centret, Fuglsang, Hamborgskoven og Kettinge grusgrav. Vi ser også gerne på nye og spændende steder som skal udforskes.